هسته های زیتونی

هسته های زیتونی در مسیر عصبی کدام حس, قرار گرفته اند؟
۱) بویایی
۲) بینایی
۳) چشایی
۴) شنوایی

تاریخ ثبت: ۱۴۰۰/۰۴/۳۰
۵۴۷
بازدید
۱
پاسخ

پاسخ‌های کاربران

گزینه۴: شنوایی
یکی از ساختارهای موجود در ساقه مغز, هسته زیتویی است که همچون چلیپای بینایی عمل می کند.یعنی محل تلاقی اعصاب رسیده از سیستم شنوایی است.

تاریخ ثبت: ۱۴۰۰/۰۴/۳۰

با استفاده از فرم زیر می‌توانید پاسخ خود را به این سوال ارسال کنید