صدور المثنی بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالثم را گم کرده ام. آیا امکان صدور المثنی، برای بیمه شخص ثالث وجود دارد؟

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۲۹۰
بازدید
۱
پاسخ

پاسخ‌های کاربران

بله؛ در صورت مفقود شدن یا سرقت بیمه‌نامه، با ارائه مدارک مالکیت و ... برای بیمه هایی که نسخه چاپی داشته اند، امکانپذیر است. اما با توجه به قانون حذف فیزیکی طبق بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۰/۱۵۵۶۳ بیمه مرکزی، صدور المثنی دیگر موضوعیت ندارد.

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

با استفاده از فرم زیر می‌توانید پاسخ خود را به این سوال ارسال کنید