اتمام اعتبار گواهینامه و دریافت خسارت

پاسخ‌های کاربران

اتمام اعتبار گواهینامه رانندگی مقصر، از نظر شرکت‌های بیمه، به معنی نداشتن گواهینامه نیست و خسارت پرداخت می‌گردد.

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

با استفاده از فرم زیر می‌توانید پاسخ خود را به این سوال ارسال کنید