خسارت راننده یا سرنشین خودرو در اثر مسمومیت با گازهای متساعد شده از اگزوز خودرو

خسارت راننده ای را که به علت گازهای متساعد شده از خودرو در پارکینگ سرپوشیده، مسموم و فوت کرده است، از محل بیمه ی ثالث قابل پرداخت می باشد؟

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۲۳۲
بازدید
۱
پاسخ

پاسخ‌های کاربران

طبق قانون جدید ثالث، به نظر می رسد، در صورتیکه تشخیص پزشکی قانونی، مرگ به علت استنشاق گازهای سمی متصاعد شده از خودرو باشد، شرکت بیمه باید خسارت را جبران کند. حالا اگر زیان دیده، راننده ی خودرو باشد، از محل حوادث راننده قابل جبران است و اگر سرنشین یا شخص ثالث باشد، از محل پوشش ثالث پرداخت خواهد شد.

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

با استفاده از فرم زیر می‌توانید پاسخ خود را به این سوال ارسال کنید