خسارت راننده یا سرنشین خودرو در اثر مسمومیت با گازهای متساعد شده از اگزوز خودرو

خسارت راننده ای را که به علت گازهای متساعد شده از خودرو در پارکینگ سرپوشیده، مسموم و فوت کرده است، از محل بیمه ی ثالث قابل پرداخت می باشد؟

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۳۹۲
بازدید
۲
پاسخ

پاسخ‌های کاربران

طبق قانون جدید ثالث، به نظر می رسد، در صورتیکه تشخیص پزشکی قانونی، مرگ به علت استنشاق گازهای سمی متصاعد شده از خودرو باشد، شرکت بیمه باید خسارت را جبران کند. حالا اگر زیان دیده، راننده ی خودرو باشد، از محل حوادث راننده قابل جبران است و اگر سرنشین یا شخص ثالث باشد، از محل پوشش ثالث پرداخت خواهد شد.

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

طبق بند پ ماده ۱ قانون شخص ثالث هر گونه سانحه ناشی از وسیله نقلیه موتوری زمینی و محمولات آنها که در تعریف حادثه باشد قابل پرداخت هست، اگر راننده در داخل وسیله نقلیه باشد از محل پوشش حوادث راننده و خارج از وسیله نقلیه باشد(مثلاً پارکینگ) از محل پوشش شخص ثالث قابل پرداخت می باشد.

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

با استفاده از فرم زیر می‌توانید پاسخ خود را به این سوال ارسال کنید