پیشتاز ساخت کورتیکوئیدها

کدام مورد, علاوه بر اینکه خود یک هورمون است, پیشتاز ساخت کورتیکوئیدها هم هست؟
۱) استروژن
۲) آلدسترون
۳) پروژسترون
۴) تستوسترون

تاریخ ثبت: ۱۴۰۰/۰۴/۳۰
۵۰۴
بازدید
۱
پاسخ

پاسخ‌های کاربران

گزینه ۳: پروژسترون
کورتیکواستروئیدها به استروئیدهایی گفته می شود که در بخش فوق کلیه ساخته می شوند. در تولید این هورمون ابتدا کلسترول به پروژسترون تبدیل می شود و سپس سایر هورمون ها تولید می شود.

تاریخ ثبت: ۱۴۰۰/۰۴/۳۰

با استفاده از فرم زیر می‌توانید پاسخ خود را به این سوال ارسال کنید