روش پژوهش در روان شناسی تحولی

74- در کدام روش پژوهش در روان شناسی تحولی، از گروه های سنی مختلف به صورت همزمان، اطلاعات جمع آوری می شود؟1- طولی2- بالینی3- مقطعی4- زنجیره ای

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۳۹
بازدید
۱
پاسخ

پاسخ‌های کاربران

گزینه 3 - در مطالعه مقطعی، افراد مختلف به طور همزمان مورد مطالعه قرار می گیرند.

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

با استفاده از فرم زیر می‌توانید پاسخ خود را به این سوال ارسال کنید