انتقال مالکیت موضوع بیمه پس از وقوع حادثه در بیمه بدنه

در بیمه بدنه اتومبیل چنانچه انتقال مالکیت موضوع بیمه پس از وقوع حادثه اي باشد که به بیمه گر اعلام نشده است ........... .الف) بیمه گر هیچگونه مسئولیتی براي جبران خسارتهاي وارده در مقابل مالک جدید نخواهد داشت.ب) تعهدات بیمه گر در قبال مالک جدید ادامه خواهد یافت.ج) بیمه نامه ابطال میشود.د) بخشی از خسارت به مالک جدید و بخشی از خسارت به مالک قبلی پرداخت می گردد.

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۶۶
بازدید
۱
پاسخ

پاسخ‌های کاربران

گزینه (الف) صحیح است.

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

با استفاده از فرم زیر می‌توانید پاسخ خود را به این سوال ارسال کنید