خسارت راننده ی مست و مصرف کننده مواد مخدر

آیا خسارتی که توسط یک راننده ی مست یا فردی که مواد مخدر، شیشه و یا قرص های روان‌گردان استفاده کرده باشد، پرداخت می‌شود؟

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۳۳۲
بازدید
۲
پاسخ

پاسخ‌های کاربران

قانون بیمه شخص ثالث / ماده ۱۵ : در موارد زير بيمه گر مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين، خسارت زيان ديده را پرداخت كند و پس از آن مي تواند به قائم مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه كند:
الف ـ اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه نزد مراجع قضائي
ب ـ رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأييد نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني يا دادگاه رسيده باشد.
پ ـ در صورتي كه راننده مسبب، فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد.
ت ـ در صورتي كه راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت كرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
تبصره ۱ ـ در صورت وجود اختلاف ميان بيمه گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائي صالح صورت خواهد گرفت.
تبصره ۲ ـ در مواردي كه طبق اين قانون بيمه گر حق رجوع به مسبب حادثه يا قائم مقام قانوني وي را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوي بيمه گر در حكم اسناد لازم الاجراء است و از طريق دواير اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قابل مطالبه و وصول مي باشد.
تبصره ۳ ـ در صورتي كه حادثه در حين آموزش رانندگي توسط مراكز مجاز يا آزمون اخذ گواهينامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسيله شركت بيمه از آموزش گيرنده يا آزمون دهنده قابل بازيافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده يا آزمون گيرنده، راننده محسوب مي شود.
منبع: سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

طبق بند ب ماده ١٥ قانون اجباری شخص ثالث، در حالتی که راننده الکل یا مواد مخدر یا روانگردان استعمال کرده باشد و این حالت موثر در وقوع حادثه رانندگی باشد و به تایید نیروی انتظامی یا دادگاه یا پزشکی قانونی رسیده باشد، نکته مهم در این وضعیت تاثیر استعمال این مواد در وقوع حادثه زیانبار است که باید به تایید حداقل مراجع مذکور رسیده باشد، در هر صورت شرکت بیمه گر یا حسب مورد صندوق باید خسارت شخص یا اشخاص زیاندیده را پرداخت نمایند و سپس میتوانند بذای بازیافت خسارات پرداخت شده به شخص مقصرمراجعه نمایند.

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۷/۲۵

با استفاده از فرم زیر می‌توانید پاسخ خود را به این سوال ارسال کنید