مالیات بیمه عمر و سرمایه گذاری

پاسخ‌های کاربران

ماده ۱۳۷ قانون مالياتهاي مستقيم می گوید: ... همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌ به موسسات بیمه ایرانی، بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می‌گردد.
اما هر از چندگاهی، زمزمه هایی از حذف معافیت مالیاتی بیمه های عمر و سرمایه گذاری، به گوش می رسد و ممکن است موضوع فوق نقض گردد.

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

با استفاده از فرم زیر می‌توانید پاسخ خود را به این سوال ارسال کنید