طبق نظر ماهلر، مرحله ی ایجاد تصویر درونی از مادر برای کودک

78- طبق نظر ماهلر، در کدام مرحله، کودک تصویری درونی از مادر ایجاد می کند و می تواند جدا از او به عمل بپردازد؟1- تفرد-جدایی2- همزیستی بهنجار3- آغاز ثبات شیء4- درخودماندگی بهنجار

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۴۱
بازدید
۰
پاسخ

پاسخ‌های کاربران

با استفاده از فرم زیر می‌توانید پاسخ خود را به این سوال ارسال کنید