خسارت ثالث وارده به اتومبیل با بار بیش از حد مجاز

آیا خسارت وارده به یک خودرو سواری پژو ۴۰۵ در زمان حمل ۲۰ کیسه شکر ۵۰کیلویی (حمل بار بیش از حد مجاز)، قابل رسیدگی و پرداخت می باشد؟

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۴۹
بازدید
۱
پاسخ

پاسخ‌های کاربران

آنچه از ظاهر سوال مشخص می شود، این است که 405 در تصادف، زیان دیده و باری بیش از حد مجاز حمل می کرده است. با توجه به استثنائات ذکر شده در قانون شخص ثالث، تا زمان درج این پاسخ، به نظر می رسد عدم رعایت قانون حمل مجاز، صرفا می تواند باعث صدور قبض جریمه، برای خودروی زیان دیده شود و مانع دریافت خسارت نیست. لذا تا سقف تعهد مالی بیمه نامه مقصر، می تواند خسارت دریافت نماید.

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

با استفاده از فرم زیر می‌توانید پاسخ خود را به این سوال ارسال کنید