شرایط عمومی بیمه هاي آتش سوزي

پاسخ‌های کاربران

گزینه (د) صحیح است.

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

با استفاده از فرم زیر می‌توانید پاسخ خود را به این سوال ارسال کنید