هورمونهای کاهش و افزایش قند خون

کاهش و افزایش قند خون به ترتیب در اثر کدام هورمونها بوجود می آید؟
۱) گابا و گلوتامات
۲) تیروکسین و تیروتروپین
۳) انسولین و گلوکاگن
۴) سروتونین و دوپامین

تاریخ ثبت: ۱۴۰۰/۰۴/۳۰
۵۳۹
بازدید
۱
پاسخ

پاسخ‌های کاربران

گزینه ۳: انسولین و گلوکاگن
هورمونهای اصلی غده لوزالمعده یا پانکراس, انسولین و گلوکاگن هستند. انسولین وظیفه استفاده از قند خون(کاهش آن) و گلوکاگن وظیفه ذخیره سازی قند خون و افزایش آن را دارد.

تاریخ ثبت: ۱۴۰۰/۰۴/۳۰

با استفاده از فرم زیر می‌توانید پاسخ خود را به این سوال ارسال کنید