قلمرو جغرافیائی در بیمه بدنه

قلمرو جغرافیائی بیمه نامه بدنه .............. است.الف) محدوده جغرافیایی جمهوري اسلامی ایران ب) سراسر دنیاج) شهري که بیمه نامه در آن صادر شده د) استانی که بیمه نامه در آن صادر شده

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۶۳
بازدید
۲
پاسخ

پاسخ‌های کاربران

گزینه (الف) صحیح است

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

گزینه (الف) صحیح است

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

با استفاده از فرم زیر می‌توانید پاسخ خود را به این سوال ارسال کنید