دیدگاه های تحول فردی

79- کدام دیدگاه تحول، فرد را غیرقابل تمایز از محیط اجتماعی فرض می کند؟1- تکاملی2- بافتاری3- کردار شناسی4- اجتماعی-زیستی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۴۰
بازدید
۰
پاسخ

پاسخ‌های کاربران

با استفاده از فرم زیر می‌توانید پاسخ خود را به این سوال ارسال کنید