در بیمه باربری FOBمخفف چیست؟

فروشنده وقتی کالا خود را روی نرده کشتی در بندر مبدا عبور ریسک خود را ختمه میدهد

تاریخ ثبت: ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۵۶۸
بازدید
۰
پاسخ

پاسخ‌های کاربران

با استفاده از فرم زیر می‌توانید پاسخ خود را به این سوال ارسال کنید