مفهوم کارکردن مردم جهان با یکدیگر از نظر بندورا

81- از نظر بندورا، اینکه در جهان جدید مردم برای تغییر و تحول با یکدیگر کار می کنند، بیانگر کدام مفهوم است؟1- خودانگیختگی جمعی2- الگوبرداری اجتماعی3- خودتنظیمی اجتماعی4- خودکارآمدی جمعی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۶۲
بازدید
۰
پاسخ

پاسخ‌های کاربران

با استفاده از فرم زیر می‌توانید پاسخ خود را به این سوال ارسال کنید