تشدید خطر قبل از وقوع خسارت در بیمه بدنه

در بیمه بدنه اتومبیل، در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت ...................الف) بیمه گر می تواند حق بیمه اضافی متناسب با خطر را براي مدت باقیمانده مطالبه نماید.ب) بیمه گر موظف است حق بیمه اضافی متناسب با خطر را از تاریخ شروع بیمه نامه محاسبه و از بیمه گذار مطالبه نماید.ج) بیمه نامه الزاماً باید ابطال گردد و بیمه گذار مجدداً درخواست صدور بیمه نامه جدید بنماید.د) گزینه هاي ب و ج صحیح است.

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۶۷
بازدید
۱
پاسخ

پاسخ‌های کاربران

گزینه (الف) صحیح است

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

با استفاده از فرم زیر می‌توانید پاسخ خود را به این سوال ارسال کنید