آموزش بیمه آتش سوزی / جلسه نهم: مراحل صدور یک بیمه نامه آتش سوزی

<p>مراحل اجرایی صدور بیمه نامه آتش سوزی&nbsp;<br />هر شرکتی رویه ها،&nbsp; مراحل و شرایط مخصوص خود را دارد اما سعی شده است مراحل و نکات کلی در این متن اشاره شود:<br />1) تعیین نوع بیمه نامه از لحاظ مورد بیمه، سرمایه و مدت.<br />در اولین قدم می بایست مشخص گردد که چه دارائی و با چه شرایطی را قرار است تحت پوشش قرار دهیم. آیا یک منزل مسکونی ویلای است یا یک آپارتمان؟ آیا یک فروشگاه است یا یک انبار یا یک کارخانه؟ آیا بیمه نامه سرمایه ثابت دارد یا سرمایه در طول سال تغییر می کند؟ آیا بیمه نامه را برای یکسال می خواهد یا کمتر یا بیشتر؟ حق بیمه نقدی است یا اقساط؟ آیا ذینفعی غیر از درخواست کننده دارد مثلا یک بانک؟ آیا درخواست کننده صاحب مال است یا فقط در قبال نگهداری مال، مسئولیت دارد؟<br />وقتی به سوالات فوق پاسخ دادیم، شمای کلی، از بیمه نامه مشخص شده است و در گام بعدی، بسته به نوع پاسخ ها، فرم مربوط به آن در اختیار بیمه گذار یا نماینده ی وی قرار داده می شود.<br />2) تکمیل فرم پيشنهاد و امضای آن<br />كليه سوالات فرم پيشنهاد باید پاسخ داده شود. پیشنهاد یا پرسشنامه بیمه نامه، يكي از اساسي ترين مستندات حل اختلاف بين بيمه گر و بيمه گزار در زمان خسارت محسوب می شود. زمانی که فرد از میزان خسارت دریافتی شکایت داشته باشد و از شرکت بیمه شکایت کند، فرم پيشنهاد تكميل و امضاء شده است که توسط مراجع قضایی به عنوان سند بررسی خواهد شد. لذا یک خط خوردگی ساده یا ناقص بودن فرم، می تواند باعث&nbsp; دعواهاي حقوقي بسيار بزرگی شود چه برسد به آنکه فرم مذکور از بیمه گذار اخذ نگردد.<br />البته تسلیم پیشنهاد بیمه به تنهایی برای هیچ یک از طرفین تعهدی ایجاد نمی&zwnj;نماید و همانگونه که بیمه&zwnj;گر حق دارد درخواست پیشنهاد دهنده را غیرقابل قبول اعلام کند، بیمه&zwnj;گذار نیز می&zwnj;تواند از پیشنهاد خود منصرف شود لکن در صورت صدور بیمه&zwnj;نامه مطالب مندرج در برگ پیشنهاد برای بیمه&zwnj;گذار الزامی آورده بود و پیشنهاد مذکور جزء لاینفک قرارداد محسوب می&zwnj;شود و در صورتی که با دقت و صحت و از روی حسن نیت کامل به مطالب آن پاسخ داده نشود، ضمانت اجراهای مختلفی را برای بیمه&zwnj;گذار در پی خواهد داشت.<br />فرم های پیشنهاد بيمه نامه، از قسمت هاي مختلف تشكيل شده است در قسمت فوقاني، اطلاعاتي نظير نام بيمه گذار، نشاني محل مورد بيمه، نشاني بيمه گذار، تاريخ انقضاء، نوع فعاليت و... درج مي شود در قسمت بعدي خطرهاي مورد تعهد (حريق، انفجار، صاعقه) درج شده است و چنانچه بيمه گذار درخواست پوشش خطرهاي ديگري (خطرات تبعي) را نيز داشته باشد بايد در همين محل، اينگونه خطرها نيز درج شوند.<br />قسمت بعدي شرح مورد بيمه است. شرح مورد بيمه داراي متني است كه تقدم و تاخر اموال تحت پوشش بايد به صورت زير درج گردد:<br />ساختمانها، تأسيسات، ماشين آلات، ابزار آلات، وسايل نقليه، موجودي و محتويات متعلق به بيمه گذار فوق واقع در محل مورد بيمه طبق صورت ريز و ارزش تفكيكي پيوست اين بيمه نامه كه جزء لاينفك آن محسوب<br />مي شود مثل موارد زير:<br />1.ساختمانها جمعاً به مبلغ ...............................<br />2.تأسيسات جمعاً به مبلغ .................................<br />3.ماشين آلات جمعاً به مبلغ ..............................<br />4.ابزار آلات جمعاً به مبلغ .................................<br />5.وسايل نقليه جمعاً به مبلغ ............................<br />6.موجودي جمعاً به مبلغ ...................................<br />7.محتويات جمعاً به مبلغ ..................................<br />در قسمت انتهایی فرم پیشنهاد نیز سوالاتی درخصوص ایمنی مورد بیمه، سوابق خسارتی و تجهیزات اعلام و اطفاء حریق آورده شده است. در صورتی که بیمه گذار اموالی برای پوشش سرقت در نظر داشته باشد، یک برگه نیز برای درج لیست اقلام نیز در اختیار وی قرار می گیرد. در قسمت انتهایی نیز، محلی برای امضا و مهر بیمه گذار قرار دارد که حتما باید توسط خود یا نماینده قانونی امضاء شود.<br />3) بازدید از مورد بیمه (در برخی موارد نیازی نیست):<br />ممکن است شرکت بیمه، برای اعلام حق بیمه ی بعضی از بیمه نامه ها یا برخی پوشش ها، شرط بازدید قائل شود. یعنی بدون اینکه مورد بیمه (منزل، فروشگاه، کارخانه ..) توسط کارشناس ارزیابی نشود، از دادن نرخ پرهیز کند. گاهی نیز بعد از صادر شدن بیمه اقدام به بازدید نماید و توصیه هایی برای جلوگیری از بروز حادثه پیشنهاد نماید.&nbsp;<br />4) اعلام حق بیمه به متقاضی، اخذ موافقت وی&nbsp; و مشخص نمودن نحوه پرداخت حق بیمه.<br />5) ثبت بیمه نامه در سیستم و ثبت سند مالی&nbsp;<br />6) صدور بیمه نامه، چاپ آن بر روی برگه ی معرفی شده توسط شرکت و تحویل به بیمه گذار<br />بعد از طی این مراحل، گام اول فروش تمام شده است و گام مهمتر یعنی خدمات پس از فروش شروع خواهد شد که می تواند شامل راهنمایی بیمه گذار در زمان خسارت، توقف کار، تغییر در مورد بیمه، تورم و نوسان ارزش و سرمایه بیمه گذار و یادآوری موعد تمدید بیمه نامه باشد.</p><p>نویسنده: محمد آیتی گازار، مدیر مسئول آقای مشاور</p>