جلسه پنجم (پی نوشت 20): خسارتهای ناشي از نوسانات برق در بیمه آتش سوزی

<p style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin-bottom:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;color:#333333;font-family:iranyekan;font-size:14px;">تقریبا تمامی ما به نوعی، نوسانات برق را تجربه کرده ایم. مثلا ناگهان یخچال خاموش شده است یا نور لامپ زیاد شده یا شروع کرده است به چشمک زدن. نوسان برق به معنی تغییر ولتاژ برق می باشد که می تواند به لوازم برقی و تجهیزات الکترونیکی صدمه بزند. خسارت این مشکل، در صنایع به مراتب بیشتر است و حتی ممکن است باعث وقفه در تولید شود.&nbsp;<br style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;color:inherit;" />با اضافه کردن این پوشش به بیمه نامه آتش سوزی، در صورتی که در اثر تغییر ولتاژ برق لوازم الکترونیکی دچار خسارت شوند و این تغییر ولتاژ، مورد تایید اداره برق آن منطقه باشد، می تواند از بیمه خسارت دریافت کند. اما موارد زیادی هستند که شرکت بیمه خسارت را پرداخت نمی کند. به عنوان مثال افت لحظه ای و نامحسوس ولتاژ، برای دستگاه های الکترونی ضرر دارد و حتی ممکن است باعث نیم سوز شدن cpu و یا سوختن ترانزیستورهای cpu&nbsp; شود. یا ممکن است به دلیل جوشکاری در محل، به لوازم الکترونیکی خسارت وارد شود. در چنین مواردی، خسارت از محل بیمه قابل جبران نیست. بهتر است هنگام خرید این پوشش، به شرایط عمومی و فرانشیز آن دقت شود تا موقع خسارت، خسران دوبرابر نشود. مثل شرط زیر:</p><p style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin-bottom:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;color:#333333;font-family:iranyekan;font-size:14px;"><span style="background:none rgb(255, 255, 255);list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;font-family:FonixIranSans;font-size:16px;text-align:right;">در زمان خسارت نامه تایید کتبی اداره برق منطقه مبنی بر نوسان برق در شبکه برق الزامی می باشد</span><br style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;color:inherit;" /></p><p style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin-bottom:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;color:#333333;font-family:iranyekan;font-size:14px;">نویسنده: محمد آیتی گازار، مدیرمسئول آقای مشاور</p>